Turvallisen ja hygieenisen maidon edistys ja kehitys

Apurahojen raportointiohjeet

Apurahan saaja on velvollinen raportoimana apurahan käytön säätiölle määräajassa. Raportoinnin laiminlyöminen vaarantaa vastaiset apurahan saantimahdollisuudet. Raportti toimitetaan osoitteeseen info(at)maitohygienialiitto.fi.


Tutkimusapurahat
raportoidaan vuoden sisällä apurahojen jakopäivästä (vuonna 2020 apurahat oli määrä jakaa 17.3.2020). Raportti on vapaamuotoinen ja sen maksimipituus on 4 sivua. Raportista tulee ilmetä seuraavat asiat:

 • Tutkimuksen tausta, toteutustapa ja tarkoitus
 • Tutkimuksen keskeiset tulokset ja johtopäätökset
 • Selvitys siitä, miten tutkimus edistää elintarvikehygieniaa tai maitohygieniaa
 • Selvitys varojen käytöstä
 • Selvitys työhön liittyvistä julkaisuista sekä seminaari- ja konferenssiesityksistä
 • Vapaaehtoiset liitteet:
  • työhön perustuva tiedejulkaisu tai sen abstrakti (voidaan myös toimittaa erikseen myöhempänä ajankohtana).

 

Mikäli työ ei ole valmistunut määräpäivään mennessä, tulisi tutkimusapurahan saajan laatia väliraportti. Väliraportin maksimipituus on 1 sivu ja siitä tulee ilmetä:

 • Selvitys viivästymisen syystä ja mahdolliset muutokset työn toteutustapaan
 • Työn tämänhetkinen vaihe
 • Aikataulu, jonka mukaisesti työn on määrä valmistua.

Väliraportti ei korvaa tutkimusapurahan käytön raportointia. Tutkimusapurahan käyttö tulisi raportoida säätiölle heti työn valmistuttua. 

 

Matka-apurahat raportoidaan kahden kuukauden sisällä matkan päättymispäivästä. Raportti on vapaamuotoinen ja sen maksimipituus on 1 sivu. Raportista tulee ilmetä seuraavat asiat:

 • Lyhyt kuvaus matkasta ja sen tarkoituksesta
 • Lyhyt kuvaus siitä, mitä matkan avulla saavutettiin
 • Vapaaehtoiset liitteet:
  • konferenssiesityksen abstrakti (konferenssimatkat)
  • kurssiohjelma (opintomatkat)

 

Lisätiedot: info at maitohygienialiitto.fi