Turvallisen ja hygieenisen maidon edistys ja kehitys

Apurahat

 

WALTER EHRSTRÖMIN SÄÄTIÖN APURAHAT 2018

Apurahapäätökset tehtiin säätiön hallituksen kokouksessa 26.2.2018. Apurahojen saajat ovat tervetulleita 18.4.2018 Maitohygienialiiton liittokokouksen jälkeen pidettävään jakotilaisuuteen Huolintatalossa, Pasilankatu 2, 5krs, kokoushuone Aromi, klo 13.30 alkaen.

 

TUTKIMUSAPURAHAT 2018, yhteensä 94 500 euroa


7 000 €          Heikinheimo, Annamari

Laajakirjoisia β-laktamaaseja tuottavien enterobakteerien esiintyminen tuontielintarvikkeissa


9 000 €          Heikkilä, Anna-Maija
Eri patogeenien aiheuttaman utaretulehduksen vaikutus lypsylehmän maitomäärään ja maidon solupitoisuuteen


4 000 €          Jaakkonen, Anniina
STEC-bakteerien ja termofiilisten kampylobakteerien esiintyminen ja kontaminaatiolähteet maitotiloilla ja raakamaidossa


4 000 €          Jääskeläinen, Elina

Toksiinia tuottavat pseudomonakset kasviksissa


7 000 €         
Keto-Timonen, Riikka
RNA-helikaasien rooli Yersinia pseudotuberculosiksen stressinsiedossa


6 000 €          Kivistö, Rauni
Jyrsijöillä ja piennisäkkäillä esiintyvät kampylobakteeri- ja kryptosporidi-tyypit Suomessa     


8 000 €          Lunden, Janne
Yrittäjien ja elintarvikevalvonnan kyky torjua petoksellista toimintaa elintarvikeketjussa sekä torjunnan tehostaminen


4 000 €          Mustonen, Eeva
Kuttujen piilevien utaretulehduksien esiintyvyys


14 000 €        Oikarainen, Paula
Plasmidivälitteisten laajakirjoisia beetalaktamaaseja tuottavien enterobakteerien molekyyliepidemiologia – eläinten, elintarvikkeiden ja ympäristön rooli ihmisten tartunnoissa                         


3 000 €          Oristo, Satu
Ihmisen suolistovirusten epidemiologia – fomiittien rooli infektioiden leviämisessä


6 000 €          Pöntinen, Anna
Listeria monocytogeneksen stressinsiedon diversiteetti ja genetiikka


10 000 €        Selby, Katja
What makes foodborne pathogens produce toxins?


6 000 €          Siljamäki, Pia
Utaretulehdus ja antibioottiresistenssi – mikä on kalvovesikkeleiden rooli 


5 000 €          Simojoki, Heli
Ensikkojen vedinongelma                                                                       


1 500 €          Summa, Maija                  
Ruokavälitteisen norovirusepidemian selvitys

 

 

MATKA-APURAHAT 2018, yhteensä 15 110 euroa


1 400 €  Aalto-Araneda, Mariella                  

1 000 €  Derman, Yagmur     

1 240 €  Douillard, Francois  

800 €     Mustonen, Eeva       

2 070 €  Oikarainen, Paula    

1 400 €  Selby, Katja              

2 500 €  Simojoki, Heli           

700 €     Taponen, Suvi           

2 000 €  Vähänikkilä, Nella   

2 000 €  Vilar, Maria