Turvallisen ja hygieenisen maidon edistys ja kehitys

Walter Ehrströmin säätiön apurahat haettavana 1.1.-31.1.2023

Walter Ehrströmin säätiön tarkoituksena on elintarvikehygienian, erityisesti maitohygienian, kehittäminen ja sen tieteellisen tutkimuksen edistäminen. Säätiö julistaa mainittuun tarkoitukseen haettavaksi tutkimusapurahoja ja matka-apurahoja korkeintaan 120 000 euroa. Hakemukset on toimitettava 31.1.2023 klo 16.15 mennessä säätiön asiamiehelle osoitteeseen Maitohygienialiitto, PL 115, 00241 Helsinki. Hakemuksen voi myös toimittaa sähköisesti pdf-tiedostona osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

Tutkimusapurahojen hakukaavake »
Matka-apurahojen hakukaavake »

Tiedustelut: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. 

 

Walter Ehrströmin säätiön apurahat 2023


Apurahoista päätettiin säätiön hallituksen kokouksessa 27.2.2023. Apurahojen jakotilaisuus pidettiin 24.4.2023.

TUTKIMUSAPURAHAT (95 000 €)

7 000 €           Fredriksson-Ahomaa, Maria

Salmonella enterica subspecies diarizonae - hankalasti tunnistettava zoonoosi

4 000 €           Hagner, Karoliina               

Lypsylehmien kuolemaan johtavat syyt ja riskitekijät

6 000 €           Hovinen, Mari

Lypsylehmän piilevän happaman pötsin välttäminen poikimisen jälkeen

8 000 €           Kauppinen, Ari

Suomen nautatiloilla esiintyvän rotaviruksen geneettinen karakterisointi

4 000 €           Loikkanen, Emil

Hepatiitti E -virus (HEV) suomalaisessa elintarvikeketjussa

12 000 €         Lundén, Janne

Tarkastustiheyden vaikutus ruokamyrkytysepidemioiden esiintyvyyteen

9 000 €           Nordgren, Heli

Utareen histopatologiset muutokset subkliinisessä mastiitissa

6 000 €           Pernu, Noora

Kasvismakkaroihin liittyvä Clostridium botulinum -ruokamyrkytysriski

5 000 €           Riihimäki, Aino

Lypsykarjojen sorkka-alueen ihotulehduksen riskitekijöiden etsiminen epidemiologisin menetelmin käyttämällä tilastollista mallinnusta

6 000 €           Sarjokari, Kristiina

Lypsylehmien kestävyys ja kuolleisuus ja siihen yhteydessä olevat karjatason

tekijät Suomessa vuosina 2010-2020

9 000 €           Taponen, Suvi

Neuvontaa täydentävien materiaalien tuottaminen suomalaisille lypsykarjatiloille

6 000 €           Tuutti, Enni   

Kasvipohjaisten maidonkorvikkeiden Bacillus cereus (sensu lato) -ruokamyrkytysriskit

13 000 €         Åvall-Jääskeläinen, Silja

Staphylococcus aureus -bakteerien virulenssigeenien ja naudan utareen epiteelisolujen

immuunipuolustuksen geenien toiminta utaretulehduksen alkaessa

10 000 €         Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen tiedekunnan tohtoripromootio

 

MATKA-APURAHAT (12 400 €)


800 €             Heljanko, Viivi

800 €             Huuki, Hanna

1 500 €          Jääskeläinen, Elina

800 €             Loikkanen, Emil

1 000 €          Niemi, Riitta

1 000 €          Rajala-Schulz, Päivi

2 500 €          Rytkönen, Annastiina

2 500 €          Sarekoski, Anniina

1 500 €          Säde, Elina

 

Walter Ehrströmin säätiön apurahat 2022


Apurahoista päätettiin säätiön hallituksen kokouksessa 28.2.2022.

 

TUTKIMUSAPURAHAT (88 500 €)

 

16 000 €           Björkroth, Johanna

Latilactobacillus fuchuensis biogeenisia amiineja tuottavana elintarvikkeiden pilaajabakteerina

7 000 €            Enbom, Tuulia  

Kryptosporidioosi suomalaisissa nautakarjoissa ja ihmisillä

4 000 €             Harju, Ilona

Säilyvyysajan määrittämisen haasteet elintarviketeollisuudessa

3 000 €             Hokkanen, Ann-Helena

Lypsylehmien kivun hoitaminen alkulypsykaudella

3 600 €             Jokela, Annemari

Meloksikaamin farmakokinettiika alle neljän viikon ikäisillä vasikoilla

3 000 €              Khosrow, Mohammadi

Disinfection of Staphylococcus aureus biofilms on stainless steel with slightly acidic electrolyzed water and mild heat

5 000 €              Kivistö, Rauni

Kampylobakteerien molekyyliepidemiologia rantalaitumilla

5 000 €              Koskinen, Juho

Enteropatogeenisten yersiniabakteerien epidemiologia elintarvikeketjussa

2 000 €             Kujala-Wirth, Minna

Lypsykarjan terveydenhuolto (Tarttuvat sorkkasairaudet ja Naseva)

4 000 €             Loikkanen, Emil

Hepatiitti E-viruksen vasta-aineiden esiintyvyys suomalaisten sikojen lihanesteessä

12 000 €           Norring, Marianna

Vasikoiden kipukäyttäytymisen arviointi nupoutuskivun yhteydessä

12 000 €           Pitkänen, Tarja 

Rannoilla laiduntavan nautakarjan ja lampaiden suolistopatogeenit

6 900 €             Pohjanvirta, Tarja

Mycoplasma bovis vastustusohjelman kehittäminen – vasta-ainemääritysten hyödyntäminen ohjelmassa

5 000 €             Pohjanvirta, Raimo

Vertaileva tutkimus melamiinin esiintymisestä äidinmaitovastikkeissa Suomessa ja Nigeriassa

 

MATKA-APURAHAT (4 500 €)


1 500 €       Kujala-Wirth, Minna

1 500 €       Loikkanen, Emil

1 500 €       Niemi, Riitta

 

 

Walter Ehrströmin säätiön apurahat 2021


Apurahoista päätettiin säätiön vuosikokouksessa 29.3.2021.
Koronaviruspandemian vuoksi apurahojen jakotilaisuutta ei järjestetä.


TUTKIMUSAPURAHAT (90 000 €)


3 000 €           Adam, Magdy
Improving pain management in calves after cautery disbudding

7 000 €           Castro, Hanna
Listeria monocytogeneksen ja Yersinia pseudotuberculosiksen ekologia lypsykarjatiloilla ja raakamaidossa

6 000 €             Douillard, Francois
AntiBot: Novel therapeutic approaches in animal botulism: a proof-of-concept study

7 000 €         Fredriksson-Ahomaa, Maria
Eläimistä ja elintarvikkeista eristettyjen Listeria monocytogenes –kantojen monimuotoisuus ja kansanterveydellinen merkitys

5 000 €          Johansson, Venla
Zoonoottisen mikrobilääkeresistenssin ja mikrobilääkeresistenssin lähteiden monitorointi metagenomiikan avulla

6 000 €          Keto-Timonen, Riikka
Geenisakset eli CRISPR/Cas -menetelmä Yersinia pseudotuberculosis -bakteerin stressinsietomekanismien tutkimusta varten

4 000 €          Khosrow Mohammadi
Effect of co-culture of Leuconostoc carnosum 4010 with Lactobacillus salivarius LAB47 on the survival of Listeria monocytogenes and Campylobacter jejuni in raw-milk cheese

5 000 €          Kivistö, Rauni
Rottien Campylobacter -kantojen karakterisointi kokogenomisekvensoinnilla

7 000 €          Lundén, Janne
COVID-19 pandemian vaikutukset elintarvikealaan ja elintarvikevalvontaan: uusien toimintamallien kehittäminen

7 000 €          Maunula, Leena
Elintarvikehygieniassa käytetyn norovirustestin lajispesifisyys – tunnistetaanko myös sikojen noroviruskantoja?

5 000 €          Mokhtari, Samira
Combating meat spoilage by Leuconostoc using a novel lytic enzyme of Lactococcus lactis LAG460

3 500 €          Pitkänen, Tarja
Rannoilla laiduntavan nautakarjan suolistopatogeenit

5 000 €          Portinha, Inês
Biological role of Clostridium botulinum neurotoxin in the spore coat: novel insights into toxinogenesis and pathogenesis

6 000 €          Selby, Katja
What makes foodborne pathogens produce toxins – a multi-omics approach

6 000 €           Siljamäki, Pia
Staphylococcus epidermidis -bakteerin aiheuttama utaretulehdus, virulenssi ja antibioottiresistenssi

3 500 €            Virtanen, Jussa-Pekka
Listeria monocytogeneksen geneettiset mekanismit vastustaa tyypillisiä elintarvikeketjun stressejä (alhaiset ja korkeat lämpötilat, korkea suolapitoisuus, happamuus ja emäksisyys)

4 000 €          Zhang, Zhen
Optimization of lysin cell wall-binding domain (CBD)-based detection of Clostridium botulinum

 

MATKA-APURAHAT (0 €)


Matka-apurahoja ei myönnetty vuonna 2021.

 

 

 

 

Walter Ehrströmin säätiön apurahat 2020


Apurahoista päätettiin säätiön hallituksen kokouksessa 24.2.2020.

 

TUTKIMUSAPURAHAT (112 380 €)


6 000 €           Derman, Yagmur

Hunting for C. botulinum Group III lytic bacteriophages – PART 2

10 000 €         Fredriksson-Ahomaa, Maria
STEC-bakteerien osoittaminen ja tunnistaminen naudoissa ja naudanlihassa erilaisia menetelmiä käyttäen

10 000 €          Heikinheimo, Annamari
Applying long read DNA sequencing to study plasmid ecology in ESBL/pAmpC-producing Enterobacteriaceae from humans, animals, food and environment

2 000 €          Hiitiö, Heidi
The diagnostic relevance of mastitis results obtained by realtime PCR – hankkeen koordinointi ja suunnittelu

2 580 €          Hovinen, Mari
Lypsylehmän piilevä hapan pötsi: esiintyvyys Suomessa, altistavat tekijät ja yhteys utaretulehduksen esiintyvyyteen

6 000 €          Jääskeläinen, Elina
Pakatun lihan pilaajamaitohappobakteereiden aineenvaihdunnan karakterisointi

9 700 €          Keto-Timonen, Riikka
Suomalaisten Yersinia pseudotuberculosis –kantojen populaatiogenetiikka

14 000 €          Lindström, Miia
Kalan ja kalatuotteiden merkitys Clostridium perfringens -ruokamyrkytyksen epidemiologiassa

10 000 €          Lundén, Janne
Elintarviketurvallisuutta toistuvasti vaarantavien toimijoiden valvonta: riskiperusteisen valvonnan kehittäminen

5 000 €          Maunula, Leena
Ruokamyrkytyksiä aiheuttavan hepatiitti E -viruksen esiintyvyys teuraslihassa

15 000 €          Rajala-Schultz, Päivi
Sään ääri-ilmiöiden yhteys Suomessa tuotetun maidon laatuun

5 800 €          Simojoki, Heli
Lypsykarjojen sorkkavälin ajotulehduksista eristettyjen Fusobacterium necrophorum sp. necrophorum isolaattien karakterisointi kokogenomisekvensoinnin avulla

6 000 €          Säde, Elina
Uusien pilaajabakteerien ja niiden elintarvikehygieenisen merkityksen kuvaaminen

4 300 €          Verkola, Marie
Moniresistentit bakteerit Suomessa, zoonoottisen tartunnan ehkäisy – Tuotantoeläimiin liitetyn MRSA:n kantajuus sioilla

6 000 €          Zhang, Zhen
Development of rapid method for the detection of Clostridium botulinum in food

 

 

MATKA-APURAHAT (13 800 €)


2 100 €       Derman, Yagmur

775 €          Douillard, François

1 050 €       Keto-Timonen, Riikka

600 €          Loikkanen, Linda

2 000 €       Nowakowska, Maria

1 600 €       Rajala-Schultz, Päivi

775 €       Selby, Katja

1 600 €       Suolaniemi, Jenni

2 000 €       Vilar, Maria

1 300 €        Zhang, Zhen

 

 

 

 

 EDELLISVUOSIEN APURAHAT

 

WALTER EHRSTRÖMIN SÄÄTIÖN APURAHAT 2019

Walter Ehrströmin säätiön hallitus päätti apurahojen jaosta kokouksessaan 25.2.2019. Apurahat jaettiin Maitohygienialiiton liittokokouksen jälkeen 12.3.2019.

 

TUTKIMUSAPURAHAT  


4 000 €         Aalto-Araneda, Mariella

15 000 €      Björkroth, Johanna

4 000 €        Heikkilä, Anna-Maija

3 000 €        Heinonen, Mari

3 000 €        Helin-Soilevaara, Henriette

4 000 €        Jaakkonen, Anniina

7 500 €        Kivistö, Rauni

6 000 €        Loikkanen, Linda

4 000 €        Pihlajaviita, Seija

12 000 €      Rajala-Schultz, Päivi

8 000 €        Siljamäki, Pia

7 000 €        Suolaniemi, Jenni

5 000 €        Taponen, Suvi

6 000 €        Vilar, Maria

5 000 €        Woudstra, Cedric

8 000 €        Zhang, Zhen

 

MATKA-APURAHAT 2019, YHTEENSÄ 13 500 EUROA                 


1 300 €  Douillard, Francois

1 650 €  Kivistö, Rauni

1 150 €  Laukkanen-Ninios, Riikka

1 400 €  Pirkkalainen, Hertta

400 €     Pirttiniemi, Juho

2 000 €  Selby, Katja

1 700 €  Säde, Elina

1 100 €  Vilar, Maria

1 800 €  Woudstra, Cedric

1 000 €  Vähänikkilä, Nella

 

 

WALTER EHRSTRÖMIN SÄÄTIÖN APURAHAT 2018

Apurahapäätökset tehtiin säätiön hallituksen kokouksessa 26.2.2018. Apurahat jaettiiin 18.4.2018 Maitohygienialiiton liittokokouksen jälkeen.

 

TUTKIMUSAPURAHAT 2018, yhteensä 94 500 euroa


7 000 €          Heikinheimo, Annamari

9 000 €          Heikkilä, Anna-Maija

4 000 €          Jaakkonen, Anniina

4 000 €          Jääskeläinen, Elina

7 000 €         
Keto-Timonen, Riikka

6 000 €          Kivistö, Rauni

8 000 €          Lunden, Janne

4 000 €          Mustonen, Eeva

14 000 €        Oikarainen, Paula

3 000 €          Oristo, Satu

6 000 €          Pöntinen, Anna

10 000 €        Selby, Katja

6 000 €          Siljamäki, Pia

5 000 €          Simojoki, Heli

1 500 €          Summa, Maija                  

 

MATKA-APURAHAT 2018, yhteensä 15 110 euroa


1 400 €  Aalto-Araneda, Mariella                  

1 000 €  Derman, Yagmur     

1 240 €  Douillard, Francois  

800 €     Mustonen, Eeva       

2 070 €  Oikarainen, Paula    

1 400 €  Selby, Katja              

2 500 €  Simojoki, Heli           

700 €     Taponen, Suvi           

2 000 €  Vähänikkilä, Nella   

2 000 €  Vilar, Maria