Turvallisen ja hygieenisen maidon edistys ja kehitys

Somaattisten solujen määrä maidossa

Solulukujen kehitys 1990–2014

Maidon laadun kehitys 1990–2014 

Meijerit velvoitettiin lainsäädännöllä vuonna 1988 analysoimaan tilan maidon laatua vähintään kerran kuukaudessa.

Maa- ja metsätalousministeriön asettama työryhmä laati pitkäntähtäimen suunnitelman utaretulehduksen vähentämiseksi ja solupitoisuuden alentamiseksi 1980-luvulla. Työryhmän ehdotukset ovat suurimmaksi osaksi toteutuneet. Tuottajamaidon laatuhinnoittelu uudistettiin siten, että hyvästä maidosta maksettiin enemmän. Lisäksi maidon tuotantoketjun koulutukseen panostettiin.
Suunnitelman toteuttamisen myötä 1990-luvun alkupuolella maidon laatu parani oleellisesti.

 

 

Kuvio: Raakamaidon solulukujen aritmeettisten ja geometristen keskiarvojen kehitys vuosina 1990–2014 Suomessa.