Turvallisen ja hygieenisen maidon edistys ja kehitys

Solulukujen kehitys 1990–2014

Maidon laadun kehitys 1990–2014 

Meijerit velvoitettiin lainsäädännöllä vuonna 1988 analysoimaan tilan maidon laatua vähintään kerran kuukaudessa.

Maa- ja metsätalousministeriön asettama työryhmä laati pitkäntähtäimen suunnitelman utaretulehduksen vähentämiseksi ja solupitoisuuden alentamiseksi 1980-luvulla. Työryhmän ehdotukset ovat suurimmaksi osaksi toteutuneet. Tuottajamaidon laatuhinnoittelu uudistettiin siten, että hyvästä maidosta maksettiin enemmän. Lisäksi maidon tuotantoketjun koulutukseen panostettiin.
Suunnitelman toteuttamisen myötä 1990-luvun alkupuolella maidon laatu parani oleellisesti.

 

 

Kuvio: Raakamaidon solulukujen aritmeettisten ja geometristen keskiarvojen kehitys vuosina 1990–2014 Suomessa.