Turvallisen ja hygieenisen maidon edistys ja kehitys

Maidon bakteerit

Maidon bakteeripitoisuuksia mittaamalla saadaan kuva maidon käsittelyn ja -välineiden puhtaudesta ja säilytyksen asianmukaisuudesta.

Raakamaidosta on otettava bakteeritutkimuksia varten näytteet vähintään kaksi kertaa kuussa. Bakteerien kokonaismäärän kahden kuukauden geometrinen keskiarvo ei saa ylittää 100 000 pmy/ml. Pmy:llä tarkoitetaan pesäkkeitä muodostavaa yksikköä

Vuonna 2013 keskimäärin 99,95 prosenttia suomalaisista maidontuotantotiloista tuotti bakteerimäärän suhteen lainsäädännön vaatimukset täyttävää maitoa.

Alhaisessa säilytyslämpötilassa bakteerien kasvu pysähtyy. Suomessa maidon lämpötila tuotantotilalta noudettaessa oli vuoden 2002 kesäkuussa tehdyssä tutkimuksessa keskimäärin 3,2 °C eli hyvin alhainen.

Kuvio: Raakamaitonäytteiden bakteerimäärien geometriset keskiarvot kuukausittain 2007–2013