Turvallisen ja hygieenisen maidon edistys ja kehitys

Maidon solupitoisuus 2014

Somaattiset solut kuvaavat lehmän utareen terveyttä. Terveellä lehmällä maidon solupitoisuus on alhainen. Tulehdus utareessa nostaa selkeästi maidon solupitoisuutta. Solujen määrä saattaa kuitenkin nousta esimerkiksi kesällä kuumalla ilmalla, kun lehmä lypsää vähemmän.

Raakamaidon solulukujen geometrinen keskiarvo vuonna 2014 oli 130 000 solua/ml. Soluluku on hieman pienempi kuin edellisenä vuonna. Raakamaitojen solupitoisuuksien aritmeettinen keskiarvo oli 152 000 solua/ml.

Soluluvun kolmen kuukauden geometrinen keskiarvo ei saa ylittää 400 000 solua/ml. Suomessa solupitoisuus käytännössä tutkitaan tilan raakamaidosta kaksi kertaa kuussa.

 

Kuvio: Raakamaidon solulukujen geometriset keskiarvot kuukausittain ja koko vuonna vuosina 2012–2014.