Turvallisen ja hygieenisen maidon edistys ja kehitys

Somaattisten solujen määrä maidossa

Somaattiset solut kuvaavat lehmän utareen terveyttä. Terveellä lehmällä maidon solupitoisuus on alle 200 000 solua/ml. Tulehdus utareessa nostaa selkeästi maidon solupitoisuutta. Solujen määrä voi myös nousta esimerkiksi kesällä kuumalla ilmalla, kun lehmä lypsää vähemmän. Soluluvun kolmen kuukauden geometrinen keskiarvo ei saa ylittää 400 000 solua/ml. Suomessa solupitoisuus tutkitaan tilan raakamaidosta vähintään kaksi kertaa kuukaudessa.


Valtakunnallinen aritmeettinen keskiarvo


Vuonna 2020 tuottajamaidon solulukujen valtakunnallinen aritmeettinen keskiarvo oli 152 000 solua/ml.


Valtakunnallinen geometrinen keskiarvo


Vuonna 2020 tuottajamaidon solulukujen valtakunnallinen geometrinen keskiarvo oli 132 000 solua/ml.Maidon solulukujen vuodenaikaisvaihtelu


Tuottajamaidon soluluvuissa esiintyy vuodenaikaisvaihtelua: soluluvut ovat korkeampia kesällä kuin talvella. Vuonna 2020 soluluvut olivat korkeimmillaan heinäkuussa ja alhaisimmillaan maaliskuussa. 

 

Kuva: Tuottajamaidon soluluvut ovat kesällä hieman muita vuodenaikoja korkeampia. 

 


Soluluvut eri kokoisilla tiloilla


Lypsylehmien lukumäärä tiloilla arvioitiin meijeriin kuukausittain toimitetusta maitomäärästä vuoden 2019 keskituotoksen (8810 kg/lehmä, eli 734 kg/lehmä/kk) perusteella huomioiden, että meijeriin tuotettu maitomäärä on noin 98% tilalla tuotetusta maitomäärästä. Vuonna 2020 maidon soluluvuissa esiintyi huomattavia eroja eri kokoisten karjojen välillä. Soluluvut olivat matalimpia tiloilla, joiden karjakoko oli tilan kuukausituotannon perusteella alle 46 lehmää. Korkeimmat soluluvut todettiin yli 100 lehmän tiloilla.

 

 KUVA: Vuoden 2020 tuottajamaidon solulukujen geometriset keskiarvot kuukausittain eri kokoisissa karjoissa: alle 15, 15-30, 31-45, 46-60, 61-100 ja yli 100 lehmää. Suurilla tiloilla oli merkittävästi korkeammat soluluvut.

 

Soluluvut automaattilypsytiloilla


Automaattilypsytilojen solulukujen valtakunnallinen geometrinen keskiarvo vuonna 2020 oli 168 000 solua/ml (2019: 164 000 solua/ml). Automaattilypsytiloilla soluluvut olivat siis keskimäärin korkeampia kuin tiloilla, joilla oli käytössä parsi- tai asemalypsy, mutta taustalla vaikuttaa ainakin osittain automaattilypsytilojen suurempi koko. Automaattilypsytilojen soluluvut olivat hieman korkeampia yli 100 lehmän tiloilla kuin tiloilla, joilla oli korkeintaan 100 lypsylehmää.