Turvallisen ja hygieenisen maidon edistys ja kehitys

Somaattisten solujen määrä maidossa

Somaattiset solut kuvaavat lehmän utareen terveyttä. Terveellä lehmällä maidon solupitoisuus on alle 200 000 solua/ml. Tulehdus utareessa nostaa selkeästi maidon solupitoisuutta. Solujen määrä voi myös nousta esimerkiksi kesällä kuumalla ilmalla, kun lehmä lypsää vähemmän. Soluluvun kolmen kuukauden geometrinen keskiarvo ei saa ylittää 400 000 solua/ml. Suomessa solupitoisuus tutkitaan tilan raakamaidosta vähintään kaksi kertaa kuukaudessa.


Valtakunnallinen aritmeettinen keskiarvo


Vuonna 2017 tuottajamaidon solulukujen valtakunnallinen aritmeettinen keskiarvo oli 152 000 solua/ml.

Valtakunnallinen geometrinen keskiarvo


Vuonna 2017 tuottajamaidon solulukujen valtakunnallinen geometrinen keskiarvo oli 128 700 solua/ml.


Maidon solulukujen vuodenaikaisvaihtelu


Tuottajamaidon soluluvuissa esiintyy vuodenaikaisvaihtelua, joskin vaihtelun suuruus on vähentynyt viime vuosien aikana (kuva 1). Somaattisten solujen määrät maidossa ovat suurempia kesällä kuin muina vuodenaikoina. Vuonna 2017 solulukujen geometrinen keskiarvo oli suurin (141 000 solua/ml) elokuussa ja pienin (122 000 solua/ml) lokakuussa.

 Kuva: Tuottajamaidon soluluvut ovat kesällä hieman muita vuodenaikoja korkeampia. 

 

Sytologisen raja-arvon ylittäneiden tilojen osuus


Voimassa olevan lainsäädännön mukaan tuottajamaidon solumäärän tulee olla alle 400 000 solua/ml (=kolmen kuukauden geometrinen keskiarvo). Vuonna 2017 tuottajamaidon solumäärää koskevan normin ylittäneiden tilojen osuus oli ≤ 0,1 % vuodenajasta riippumatta.