Turvallisen ja hygieenisen maidon edistys ja kehitys

Somaattisten solujen määrä maidossa

Raakamaidon solulukujen valtakunnalliset keskiarvot

Aritmeettiset keskiarvot

Raakamaitojen solupitoisuuksien aritmeettinen keskiarvo 2015 oli 151 000 solua/ml. Laskentatapa ja ai- neisto olivat samoja kuin geometrisen keskiarvon laskemisessa.

Geometriset keskiarvot

Raakamaitojen solulukujen geometrinen keskiarvo vuonna 2015 oli 129 000 solua/ml. Soluluku on hie- man pienempi kuin edellisenä vuonna.

Laskutapa: Ensin on laskettu maidontuotantotilan maidosta vuonna 2015 suoritettujen tutkimustulos- ten geometrinen keskiarvo. Sen jälkeen näin saaduista tilakohtaisista keskiarvoista on laskettu valtakun- nallinen geometrinen keskiarvo. Aineistossa ovat mukana tiettävästi lähes kaikki meijereihin maitoa toimittavat maidontuotantotilat.

 

 

Solupitoisuusnormin täyttäneiden tilojen osuus

Voimassa olevan lainsäädännön mukaan maidossa solupitoisuuden tulee olla alle 400 000 solua/ml (=kolmen kuukauden geometrinen keskiarvo). Eniten solurajan ylittäviä tiloja on heinäkuussa. Selitystä heinäkuun epänormaalin korkeaan tasoon ei ole analysoitu.

Kaaviossa on niiden tilojen osuus kaikista tiloista, joiden tuottama maito ei täyttänyt asetettuja vaatimuksia (<400 000 solua/ml, kolmen kuukauden geometrinen keskiarvo) solupitoisuuden suhteen vuosina 2000 - 2015. (Tässä 2015 on kuukausittaisten prosenttilukujen aritmeettinen keskiarvo).

Pohjoismaista vertailutietoa maidon laadusta 

 

Raakamaidon solupitoisuudet Pohjoismaissa vuonna 2006 -2012.

 

Lähde: NMSM:n (The Nordic Dairy Association's Committee for Milk Quality) tilasto