Turvallisen ja hygieenisen maidon edistys ja kehitys

Mikrobilääkejäämät maidossa

Mikrobilääkejäämistä aikaisemmin käytettiin nimitystä antibioottijäämät. Niitä on tuottajamaidosta Suomessa tutkittu järjestelmällisesti vuodesta 1963 alkaen.

Mikrobilääkejäämiä esiintyy suomalaisessa raakamaidossa hyvin vähän. Pääosa meijereistä on siirtynyt järjestelmään, jossa jokaiselta tilalta otetaan maidon noutamisen yhteydessä näyte tutkittavaksi antibioottijäämien varalta. Nämä näytteet analysoidaan, jos maitokuorman testauksessa saadaan positiivinen testitulos.

 

Elintarviketurvallisuusviraston tutkimukset

Elintarviketurvallisuusvirasto tutkii EU:n edellyttämän valvontaohjelman puitteissa vuosittain ottamiaan maitonäytteitä mahdollisten mikrobilääkejäämien varalta.

Vuonna 2009 tuottaja maidoista  ja meijereiden tankkiautoista otettiin 298 ja vuonna 2010  305 näytettä. Yhtään positiivista antibioottijäämätulosta ei todettu näissä tutkimuksissa kumpanakaan vuonna.  

 

Taulukko: Tuottajamaitonäytteistä tehdyt antibioottijäämätutkimukset vuosina 2000-2011.

Vuosi Tutkittujen tilojen lukumäärä Antibioottitutkimusten lukumäärä Positiivisten löydösten lukumäärä Positiivisten löydösten %-osuus
2000 11 539 35 249 22 0,06
2001 17 178 45 227 11 0,02
2002 17 837 45 926 25 0,06
2003 16 923 36 502 17 0,05
2004 15 161 31 478 10 0,03
2005

12 491

31 363 8 0,03
2006 12 650 24 700 22 0,09
2007 11 976 23 190 25 0,11
2008 10 567 20 759 29 0,14
2009 8 467 19 674 32 0,16
2010 9 748 21 851 29 0,13
2011 8 960 18 096 32 0,16

Suomessa mikrobilääkejäämiä maidosta tavataan melko harvoin johtuen lääkkeiden käytön tiukasta kontrollista.

Vuosi Tutkimuksia Jäämälöydöksiä Vuosi Tutkimuksia Jäämälöydöksiä
kpl kpl % näytteistä kpl kpl % näytteistä
1963 12 436 36 0,29 % 1979 384 456 377 0,10 %
1964 18 984 130 0,68 % 1980 357 573 249 0,07 %
1965 17 278 329 1,90 % 1981 342 397 225 0,07 %
1966 23 286 142 0,61 % 1982 318 060 222 0,07 %
1967 28 866 157 0,54 % 1983 301 185 190 0,06 %
1968 50 325 191 0,38 % 1984 271 543 183 0,07 %
1969 50 042 177 0,35 % 1985 276 200 152 0,06 %
1970 40 970 102 0,25 % 1986 255 252 128 0,05 %
1971 77 017 154 0,20 % 1987 233 536 83 0,04 %
1972 49 035 149 0,30 % 1988 103 750 128 0,12 %
1973 43 737 258 0,59 % 1989 145 038 141 0,10 %
1974 497 406 1342 0,27 % 1990 125 105 176 0,14 %
1975 506 208 1033 0,20 % 1991 117 627 132 0,11 %
1976 402 703 610 0,15 % 1992 97 905 81 0,08 %
1977 415 825 633 0,15 % 1993 87 221 119 0,14 %
1978 403 869 609 0,15 % 1994 84 614 41 0,05 %

Taulukko: Maidontarkastuslain mukaisten antibioottijäämätutkimusten määrät ja jäämäpositiiviset löydökset tuottajamaidosta vuosina 1963-1994 Suomessa.

Lähde: Maidontarkastusraportit