Turvallisen ja hygieenisen maidon edistys ja kehitys

Maidon laatu erikokoisilla tiloilla

Raakamaidon solulukujen geometriset keskiarvot erikokoisilla tiloilla

Maidontuotantotilat on jaoteltu kuukausittaisen maitomäärän perusteella. Jaottelussa on useampa- na vuotena käytetty lehmän keskimääräisenä maitomääränä kuukaudessa 572 kg (Suomen Gallup Elintarviketieto Oy) ja tilojen kokoluokittelua alle 15 lehmän, 15-30, 30-45 ja yli 45 lehmän tiloihin. Solupitoisuus on alhaisin tiloilla, joilla on 15-30 lehmää, mutta erot tilojen välillä, joilla on alle 15 lehmää, 15-30 lehmää tai 30-45 lehmää eivät ole suuria. Tiloilla, joilla on yli 45 lehmää soluluvut ovat selkeästi korkeampia vuonna 2015. Sama ero on havaittavissa myös aikaisempina vuosina.

Raakamaitojen solulukujen geometriset keskiarvot erikokoisilla tiloilla Suomessa kuukausittain vuonna 2015 

Raakamaidon bakteerilukujen geometriset keskiarvot erikokoisilla tiloilla

Raakamaitojen bakteerilukujen geometriset keskiarvot erikokoisilla tiloilla Suomessa vuosina 2007– 2015. Tilakoon luokittamisessa käytetään samaa jaottelua kuin soluluvuilla. Lehmän keskimääräisenä maitomääränä kuukaudessa on käytetty 572 kg (Suomen Gallup Elintarviketieto Oy) ja suluissa leh- mäluku, jos keskituotoksena käytetään 673kg.

*suluissa lehmämäärä arvioituna 673 kg:n keskituotoksella

                                      *suluissa lehmämäärä arvioituna 673 kg:n keskituotoksella

  

Raakamaitojen bakteerilukujen geometriset keskiarvot erikokoisilla tiloilla kuukausittain vuonna 2015

Bakteeriluvut ovat pienimpiä tiloilla, joiden lehmäluku on 30-45 lehmää. Sama ilmiö on nähtävissä aikai- sempina vuosina.