Turvallisen ja hygieenisen maidon edistys ja kehitys

Luomumaitotilojen maidon laatu

Luomutilojen maidon solulukujen geometriset keskiarvot

Luomutilojen maitojen solulukujen geometriset keskiarvot Suomessa kuukausittain vuosina 2014 ja 2015 sekä kaikilla tiloilla vuonna 2015. Suomen luomutilojen koko vuoden 2015 solukujen geometri- nen keskiarvo oli 143000 solua/ml.

Luomutilojen maidon bakteerilukujen geometriset keskiarvot

Luomutilojen maidon bakteerilukujen geometriset keskiarvot vuonna 2006–2015 sekä vastaavat arvot kai- killa tiloilla

Luomutilojen maitojen bakteerilukujen geometriset keskiarvot Suomessa kuukausittain vuosina 2014 ja 2015 sekä vastaavat arvot kaikilla tiloilla vuosina 2014 ja 2015.