Turvallisen ja hygieenisen maidon edistys ja kehitys

Laatuhinnoitteluluokitus

Lainsäädännön laatuvaatimukset täyttävän maidon osuus 1995-2013

Lainsäädännön vaatimukset täyttävän maidon osuus Suomessa vv. 1995-2013

Vuonna 2012 kaikesta meijeriin luovutetusta raakamaidosta 99.9 % täytti EU-lainsäädännön vaatimukset.

Lainsäädännön vaatimukset bakteerimäärän ja solupitoisuuden suhteen

Tuotantotilalta luovutettavan raakamaidon, joka on tarkoitettu lämpökäsitellyn kulutusmaidon ja lämpökäsiteltyjen maitopohjaisten tuotteiden valmistukseen, tulee täyttää seuraavat vaatimukset:

MääritysLaatuvaatimus
bakteerien kokonaispesäkeluku pmy/ml *) ≤ 100 000
somaattisten solujen määrä solua/ml **) ≤ 400 000

*) kahden kuukauden geometrisen keskiarvon mukaan, vähintään kaksi näytettä

kuukaudessa

** ) kolmen kuukauden geometrisen keskiarvon mukaan, vähintään yksi näyte kuukaudessa.

Tilanne Suomessa EU-aikana

 

 

Kuvio: Tilojen osuus, joiden maito ei ole  täyttänyt lainsäädännön vaatimuksia vv. 1995-2013