Turvallisen ja hygieenisen maidon edistys ja kehitys

Tuottajamaidon bakteeriluvut

Bakteerimäärä mitataan tuottajamaidosta vähintään kahdesti kuukaudessa. Matala bakteerimäärä kertoo hyvästä lypsyhygieniasta, lypsylaitteiston puhtaudesta sekä maidon käsittelyn ja säilytyksen asianmukaisuudesta. Bakteerien kokonaismäärän kahden kuukauden geometrinen keskiarvo ei saa ylittää 100 000 pmy/ml. 


Valtakunnallinen aritmeettinen keskiarvo

Vuonna 2017 tuottajamaidon bakteerilukujen valtakunnallinen aritmeettinen keskiarvo oli 8800 pmy/ml.


Valtakunnanllinen geometrinen keskiarvo

Vuonna 2017 tuottajamaidon bakteerilukujen valtakunnallinen geometrinen keskiarvo oli 5200 pmy/ml. 

Maidon bakteerilukujen vuodenaikaisvaihtelu

Tuottajamaidon bakteeriluvuissa esiintyy vuodenaikaisvaihtelua. Bakteereja todetaan eniten kesällä ja vähiten alkutalvesta. Vuonna 2017 bakteerilukujen geometrinen keskiarvo oli suurin (6200 pmy/ml) heinäkuussa ja pienin (4600 pmy/ml) helmikuussa.

 Kuva: Tuottajamaidon bakteeriluvut ovat kesällä hieman muita vuodenaikoja korkeampia. 
 

Bakteriologisen raja-arvon ylittävien tilojen osuus

Voimassa olevan lainsäädännön mukaan tuottajamaidossa bakteerien kokonaismäärä (=kahden kuukauden geometrinen keskiarvo) tulee olla alle 100 000 pmy/ml. Vuonna 2017 tuottajamaidon bakteriologisen normin ylittävien tilojen osuus oli ≤ 0,1 % vuodenajasta riippumatta.