Turvallisen ja hygieenisen maidon edistys ja kehitys

Automaattilypsytilojen maidon solu- ja bakteeriluvut

Automaattilypsytilojen maidon solulukujen geometriset keskiarvot

Tietoja on lähes kaikilta automaattilypsytiloilta maassamme. Vertailuaineistona on käytetty maamme kaik- kien tilojen ja suurten tilojen vastaavia lukuarvoja. Suurten tilojen erottelu on perustunut tilan kuukausittai- seen maitomäärään. Tilalta on toimitettu meijeriin maitoa yli 25 000 kg kuukaudessa. Tällaisella tilalla ole- tetaan olevan yli 45 lehmää. (Maitohygienialiiton julkaisemissa tilastoissa on yli 45 lehmän tiloista käytetty aikaisemmin myös nimitystä isot tilat).

Automaattilypsytilojen, maamme kaikkien tilojen ja isojen tilojen maidon solulukujen geometriset keskiarvot vuosina 2004–2015.

Automaattilypsytilojen maitojen solulukujen geometriset keskiarvot Suomessa kuukausittain vuonna 2014 -2015
sekä vastaavat arvot yli 70 lehmän, alle 45 lehmän ja kaikilla tiloilla.

 

Automaattilypsytilojen maitojen bakteerilukujen geometriset keskiarvot Suomessa vuosina 2005- 2015.

Automaattilypsytilojen bakteerimäärät ovat korkeammat kuin tilojen keskimäärin ja myös korkeam- mat kuin suurten, yli 45 lehmän tilojen soluluvut.

 

Automaattilypsytilojen maidon bakteerilukujen geometriset keskiarvot vuosina 2004- 2015

Automaattilypsytilojen raakamaidon bakteerilukujen geometriset keskiarvot kuukausittain verrattuna kaikkien tilojen bakteerilukujen geometrisiin keskiarvoihin.

Vuoden 2015 suurimmat luvut ovat elokuulla ja pienimmät maaliskuulla sekä automaattilypsyn että kaikilla tiloilla.