Turvallisen ja hygieenisen maidon edistys ja kehitys

Tuottajamaidon laatu Suomessa

Suomessa tuotettu maito on korkealaatuista ja se kestää hyvin kansainvälisen vertailun. Vuonna 2018 tuottajamaidon solulukujen geometrinen keskiarvo oli 130 900 solua/ml ja bakteerilukujen 5 500 pmy/ml. E-luokan osuus Suomessa tuotetusta maidosta oli 96,8 %.

Tuottajamaidon valtakunnallista laatua seurataan Maitohygienialiiton keräämien tilastojen avulla. Meijerit toimittavat noin kahden kuukauden välein tiedot tuottajamaidon laadusta Maitohygienialiitolle, joka kokoaa tilastot. Maidontuotantotiloja oli vuoden 2018 lopussa 6250 (Luke, 2018). Maitohygienialiitto vastaanotti joulukuun laatutiedot maitoa meijeriin toimittaneilta tiloilta, joita oli vuonna 2018 keskimäärin 6446. Meijerien vastaanottama maitomäärä oli 2 285 miljoonaa litraa vuonna 2018, eli 0,5 % vähemmän kuin vuonna 2017 (Luke, 2018). Vuonna 2018 maidontuotantotiloilla oli keskimäärin 39 lypsylehmää, ja maidon keskituotos oli 8650 kg/lehmä eli 721 kg/lehmä/kk (Luke, 2018). 

Suomessa tuotettu maido on erittäin korkealaatuista. Vuonna 2018 tuotetusta maidosta 96,8 % luokiteltiin parhaaseen laatuluokkaan eli E-luokkaan. Lakisääteisten solu- ja bakteerilukujen ylittäineiden tilojen osuus oli alle 0,1 % maidontuotantotiloista. Maitonäytteiden solulukujen valtakunnallinen geometrinen keskiarvo oli 130 900 solua/ml ja aritmeettinen keskiarvo oli 150 300 solua/ml. Bakteerilukujen valtakunnallinen geometrinen keskiarvo oli 5 500 pmy/ml ja aritmeettinen keskiarvo oli 9 300 pmy/ml. Mikrobilääkejäämiä esiintyy suomalaisessa raakamaidossa hyvin vähän. Pääosa meijereistä on siirtynyt järjestelmään, jossa jokaiselta tilalta otetaan maidon noutamisen yhteydessä näyte tutkittavaksi antibioottijäämien varalta. Nämä näytteet analysoidaan, jos koko maitokuorman testauksessa saadaan positiivinen testitulos. Mikrobilääkejäämien suhteen tutkituista maitonäytteistä jäämiä todettiin 0,2 %:ssa näytteistä.

Vuonna 2018 noin 17 % maidontuotantotiloista oli käytössä automaattilypsy. Automaattilypsytiloilla sekä solu- että bakteerimäärät maidossa olivat suurempia kuin perinteistä lypsyä käyttävillä tiloilla. Vuonna 2018 automaattilypsytilojen solulukujen geometrinen keskiarvo oli 171 000 solua/ml ja bakteerilukujen geometrinen keskiarvo oli 8 200 pmy/ml. Luomutuotantotilojen osuus maidontuotantotiloista oli noin 2 % vuonna 2018. Sekä solulukujen geometrinen kesiarvo (151 000 solua/ml) että bakteerilukujen geometrinen keskiarvo (6 600 pmy/ml) olivat luomutiloilla hieman valtakunnallista keskiarvoa suurempia.

 

Tuottajamaidon laatuluokitus

Suomessa raakamaidon tuottajahinta määräytyy laatuluokan perusteella. Korkeimman laatuluokan eli E-luokan maidossa on oltava matalat solu- ja bakteeriluvut, eikä siinä saa esiintyä mikrobilääkeainejäämiä. Vuonna 2018 E-luokan maidon osuus meijeriin toimitetusta maidosta oli 96,8 %. E-luokan maidon osuus on kasvanut merkittävästi viimeisen 30 vuoden aikana. 

  Tuottajamaidon laatuhinnoitteluluokitus

 

 Kuva: E-luokan maidon osuus on kasvanut merkittävästi viimeisen 30 vuoden aikana.