Turvallisen ja hygieenisen maidon edistys ja kehitys

Säädökset ja oppaat

(Raakamaito- ohje on sivun alalaidassa)

 

Maitohygieniaan liittyviä säädöksiä

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY)  N:o 853/2004, eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä
(Raakamaito ja meijerituotteet asetuksen sivulla L226/69). Kooste maito-osasta tässä.

Ja muutos 1662/2006, jossa määritelty myös ternimaito tässä

 Maa- ja metsätalousministeriön asetus 1368/2012 elintarvikkeiden alkutuotannon elintarvikehygieniasta

Linkki asetukseen

(Erityiset vaatimukset maidontuotannolle asetuksen sivulla 9-11)

 

Maa- ja metsätalousministeriön asetus 699/2013 raakamaidon tuotannon ja luovutuksen elintarvikehygieniasta, jäljempänä raakamaitoasetus

 

Raakamaidon ja ternimaidon tuotannon ja myynnin valvonta,  Eviran ohje 16040/1

 

Hygieniaohjeet

Elintarvikkeiden hygieniasäännöt uudistuivat 1.1.2012

MMM tiedote

 

Hygieniasääntöjen muuttumiseen liittyvää koulutusmateriaalia

 

 

Hyvät toimintatavat automaattilypsyssä (.pdf)
Bra produktionsmetoder vid automatisk mjölking - Hygienföreskrifter (.pdf)

Hyvän käytännön ohjeet

Hyvän käytännön ohje

HACCP

 

Alkutuotannon ja maatilan  yleinen eurooppalainen hygieniaohje

 

Raakamaidon ja ternimaidon tuotannon ja  myynnin hyvät toimintatavat

Luonnos 12.8. 2014- Maitohygienialiiton ohje

Ohje on ollut  koekäytössä Maitohygienialiiton sivuilla 4 kk ajan 11-4-12.8.

Ohjeeseen on tehty muutama lisäys.

Ohjeluonnos  kokonaisuudessaan tässä pdf-tiedostona ja tässä word-tiedostona

Ohjeluonnos jaettuna osiin, kukin osa avautuu erillisenä word-tiedostona  

Esipuhe käyttäjälle

1.            Termit ja määritelmät    

2.            Hyvän käytännön ohje Tilamaitomyynnille  

                      - Raakamaitoa tuottavan ja pienimuotoisesti (enintään 2500 kg)  myyvän tilan ohje  

3.            Hyvän käytännön ohje Raakamaitomyymälälle

                         - Raakamaitoa yli 2500 kg myyvän elintarvikehuoneiston ohje

4.            Raakana myytävän maidon riskien hallinta

5.            Ternimaidon myynnin hyvän toimintatavan ohje

 

 Tässä luvussa mm. tilan ulkopuolelle vähittäismyyntiin menevään ternimaitoon laiettavat pakkausmerkinnät: tuotteen nimi, määrä, jäädyttäjä, yhteystiedot, tieto että tuote on jäädytetty  ja säilytysohje ja säilyvyysaika ja että suositellaan käytettäväksi kuumennettuna.

 

LIITTEET

Liite 1-2 Lainsäädäntö ja ohjeet

Liite 2a-2d Näytteet 

Liite 3.  Siivous- ja puhdistussuunnitelma

                                                                                                  

LIITE I    Tilamaitomyynnin  omavalvonnan  kuvaus

LIITE II   Raakamaitotilan omavalvonnan kuvauksen itsearviointi

LIITE III  Raakamaitomyymälän omavalvontasuunnitelma

LIITE IV Ternimaidon myynnin omavalvonnan kuvaus                                                                                                                                  

LIITE V Malli kuluttajalle annettavista tiedoista

 

Raakamaitomyymälän eli elintarvikehuoneiston rakenteelliset vaatimukset erikseen tässä

 

Maitohuoneen rakenteelliset perusvaatimukset tässä

              

Taustamateriaalia ja raakamaidon myyntiin liityvä lainsäädäntö on koottu tähän